Prezes Klubu– Patryk Hałaczkiewicz

Wiceprezes ds. piłki kobiecej Mariusz Tylak

Kierownik klubu – Marek Jończy

Członkowie Zarządu: Remigiusz Markowski,Zbigniew Mika

Komisja Rewizyjna: Zbigniew Malinowski, Krzysztof Zając, Łukasz Malec